X
Menu

Vakmanschap CO gecertificeerd CO VRIJ

De regels en wetgeving uit het verleden zijn niet meer van toepassing voor het heden! De overheid heeft per 1 april 2023 een nieuwe wet aangenomen vakmanschap CO. Iedere ketel moet daar aan voldoen of worden aangepast om het predicaat veilig CO VRIJ te krijgen, zie het als ketel apk!

Iedere ketel wordt gecontroleerd tijdens het onderhoud of deze aan de nieuwe eisen voldoet. Al onze monteurs leggen een examen af voor installatie, service en onderhoud aan een gasketel, waarbij de nadruk ligt op een juiste montage van het rookgaskanaal en het voorkomen van koolmonoxide lekkage. De certificering heet niet voor niets Vakmanschap CO. De nadruk ligt op helt terugdringen van ongevallen met koolmonoxide.

Niet alleen onze monteurs moeten een certificaat van bekwaamheid hebben maar ook ons bedrijf moet bewijzen dat we onze zaken goed op orde hebben. In de richtlijn voor bedrijven word gekeken naar de werkprocessen: is duidelijk welke cv-ketel de klant heeft en wat zijn de metingen geweest van eerdere bezoeken. Maar ook of de juiste metingen zijn uitgevoerd en of wij volgens een nauwgezet protocol werken.

Veiligheid voor alles met CO-vrij certificering

Nieuwe wet- en regelgeving moet ervoor zorgen dat gasverbrandingstoestellen minder risico geven op koolmonoxide ongevallen. De regels, vastgelegd in de bouwregelgeving, de verplichte certificering is sinds 1 april 2023 van kracht.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing op het installeren en onderhouden van gasverbrandingstoestellen als cv-ketels, geisers, gashaarden en -kachels, sommige klanten denken dat het advies om aanpassing vrijblijvend is, maar dan moet het toestel afgekeurd worden, uitgeschakeld en voorzien van afkeuring sticker, dit wordt dan ook gemeld bij KIWA.

Het houdt in dat alleen bedrijven die gecertificeerd zijn en hun monteurs met een vakbekwaamheidsdiploma op dit gebied, werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en -installaties mogen uitvoeren.

Praktijk

In de praktijk komt het er bij ons op neer dat in de toekomst elk gasverbrandingstoestel bij de KIWA geregistreerd zal staan. ‘Vanaf nu wordt elke nieuwe installatie middels een unieke code vastgelegd in de database van KIWA. Ook de toestellen die wij onderhouden worden bij een eerstvolgende onderhouds- of reparatiebeurt op deze manier geregistreerd.

De wet is aangenomen op advies van onder andere de brandweer. ‘Uit onderzoek is gebleken dat veel koolmonoxide ongevallen ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van niet-deskundige installateurs. En hoewel men voorheen dacht dat het dan ging om oude installaties, blijkt dit in de helft van de gevallen juist om moderne installaties te gaan. Dat wij voldoen aan de nieuwe norm zorgt ervoor dat we bijdragen aan het naar beneden brengen van het aantal ongevallen op dit gebied.’

‘HET CO-VRIJ KEURMERK IS EEN GROTE VOORUITGANG OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID’

ro co vrij certificering

Kennis

Maar hoe weet de klant nu of een bedrijf aan de  nieuwste regelgeving en normering voldoet? Wij geven degelijk en deugdelijk advies en vinden dit ook belangrijk. Daarom zijn we ook blij met deze certificering. Het is door de overheid bedacht, maar we kunnen middels dit kwaliteitskeurmerk – te herkennen aan het CO-vrij logo – ook heel eenvoudig laten zien dat wij het voor elkaar hebben.

APK

De gasverbrandingstoestellen zelf veranderen niet, maar deze nieuwe wetgeving raakt vooral de montage en de werkzaamheden eromheen. ‘De kennis van de monteur is hierin belangrijk. Die moet bij elke nieuwe klant een nulmeting doen. Wat tref ik aan en is dat volgens de geldende norm? Op basis van die constateringen kan de monteur een gedegen en betrouwbaar advies geven van wat direct moet veranderen of wat bij een volgende onderhoudsbeurt moet worden aangepast.’

Bij nieuwe toestellen en bij reeds bij KIWA aangemelde toestellen wordt eerst de unieke code gescand. ‘Pas daarna gaan we aan de slag en registreren we online wat we doen. Er kan door KIWA, terwijl we nog aan het werk zijn, besloten worden een steekproef te doen. Dan wordt de monteur gebeld en gevraagd om de controleur – middels de camera in de telefoon – mee te laten kijken naar de werkzaamheden. Wat er is opgegeven aan werkzaamheden moet dan kloppen met de werkelijkheid. Het werkt eigenlijk hetzelfde als een APK voor je auto. Veelal wordt die door de monteur zelfstandig en goed uitgevoerd en soms besluit de overheid steekproefsgewijs te controleren of de werkzaamheden wel juist zijn uitgevoerd. Dat is bij ons altijd al het geval, maar het geeft de klant nu dus extra zekerheid.’